Avís legal / condicions d'ús

Avís legal / condicions d'ús

Les presents condicions tenen com a única finalitat establir i regular les condicions d’ús del portal web el qual s’accedeix a través del domini https//www.festivalsomdemar.com propietat de Dtsgrup 2015, S.L. (En endevant Som de Mar).

L’accés del present portal web atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de les condicions incloses en el present avís legal, sense possibilitat de reserva. És per aquest motiu, que l’usuari es compromet a llegir atentament el present Avís Legal en cada una de les ocasions en que es proposi utilitzar el present portal web ja que aquest i les seves condicions d’us recollides en el present Avís Legal poden modificar-se.

1 - Identificació

Complint amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de a Societat de la Informació i del Comerç Electrònic es comunica el següent: La titularitat del present portal web https//www.festivalsomdemar.com és:

Social: Dtsgrup 2015, S.L. Domicili Social: Carrer Can Guidet 1-5, Local 2, Lloret de Mar (17310) NIF: B-55247555 Correu electrònic: hola@festivalsomdemar.com

2 - Usuari

L’accés o utilització del present portal web, atribueix la condició d’usuari, el qual des de l’accés o utilització accepta les Condicions Generals d’ús aquí recollides. Les presents Condicions Generals d’Ús s’aplicaran sens perjudici de l’aplicació de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

3 - Portal Web

https://www.festivalsomdemar.com ofereix l’accés a informació sobre les solucions i serveis tecnològics que oferim. Així com també, pot contenir informació o enllaços a tercers. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’accés i la utilització del present portal.

La responsabilitat de l’usuari s’estén al registre realitzat a través del formulari, que fos necessari per accedir a determinats serveis. En aquest registre l’usuari es compromet i serà responsable d’aportar informació que sigui veraç i lícita.

A conseqüència de l’anterior, l’usuari es compromet a dur a terme un ús diligent del portal web i dels serveis i solucions que Som de Mar pugui oferir a través del mateix. Amb caràcter enunciatiu però no limitatiu l’usuari s’obliga a:

a) Facilitar informació veraç sobre les dades introduïdes en els formularis facilitats per Som de Mar per a l’accés a algun dels serveis ofertes. L’usuari serà plenament responsable de les dades o continguts que transmeti o comuniqui a Som de Mar y conseqüentment, assumirà la responsabilitat dels danys i perjudicis que es poguessin derivar de l’ús indegut dels mateixos.

b) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el present portal web cap programa, dada, virus, codi o qualsevol dispositiu que sigui susceptible de causar danys en el mateix, en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de Som de Mar, de qualsevol altre usuari o tercer.

c) No alterar, copiar, descarregar-se, modificar, descompilar, realitzar enginyeria inversa, vendre etc. que formi part del portal web.

d) No incórrer qualsevol activitat considerada il·lícita, il·legal o contrària a la bona fe o l’ordre públic.

4 - Propietat Intel·lectual i industrial

D’acord amb l’establert als articles 8 i 32.1, apartat segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queda expressament prohibida la reproducció, de la totalitat o en part dels continguts d’aquesta web, amb fins comercials, amb qualsevol suport i per qualsevol mitjà, sense l’autorització de Som de Mar.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i industrial titularitat de Som de Mar. La utilització no autoritzada dels continguts del present portal web, així com els perjudicis ocasionats, poden donar lloc a l’exercici de les accions que legalment corresponguin i si procedeix a les responsabilitats que se’n derivin.

5 - Exclusió de Garanties i Responsabilitats

Som de Mar no es responsabilitza, sota cap concepte i en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin ocasionar. Som de Mar s’esforça per la disponibilitat permanent dels seus serveis. No obstant, quan accedeixi en el present portal, se li mostrarà segons la disponibilitat i les limitacions que concorrin en aquell moment. Així mateix, tampoc podem garantir l’absència de virus ni altres elements maliciosos a la web que podrien produir alteracions en el seu sistema informàtic.

Es possible que en el present portal trobi links o enllaços a pàgines web de tercers. Re7systems no assumeix en cap cas cap tipus de responsabilitat sobre els mateixos o sobre el contingut o funcionament aquests, així com tampoc de les conseqüències que puguin derivar-se del seu accés. L’usuari reconeix i accepta que aquests enllaços dirigeixen a portals externs dels quals Som de Mar no pot controlar ni supervisar ni el contingut ni la seguretat dels mateixos. Per a qual cosa, Som de Mar declina qualsevol tipus de responsabilitat pels serveis i informació que es presti a altres portals webs enllaçats amb aquest. En aquest sentit, aconsellem que l’usuari actuï amb prudència i consulti les condicions legals exposades en els portals d’aquestes web.

Som de Mar declina tota responsabilitat que es derivi d’un mal ús per part de l’usuari, així com per l’incompliment de les obligacions o compromisos assumits en virtut de les presents condicions o qualsevol altres que resultin aplicables.

En cas que considereu que qualsevol informació o contingut del present portal web vulnera algun dret legítim o la legalitat vigent, agrairíem que us poséssiu en conte amb Som de Mar per tal que puguem prendre les mesures oportunes.

6 - Seguretat

Som de Mar s’esforça contínuament per proporcionar seguretat al portal web i utilitza tècniques de seguretat de la informació estàndards dins les seves possibilitats i estat de la tecnologia. No obstant, no es possible oferir plenes garanties en relació a les intrusions o pèrdues d’informació que es puguin produir. De la mateixa manera que no és possible garantir l’absència de virus o altres elements maliciosos en el portal web o pàgines de tercers que poden produir alteracions en el sistema informàtic, tant sofware com hardware, de l’usuari o d’un tercer. Per aquesta raó, l’usuari compren, accepta i assumeix que existeixen situacions i circumstàncies que escapen del control de Som de Mar.

7 - Modificacions

Som de Mar podrà modificar en qualsevol moment i sense previ avís les condicions d’ús, és per això que recomanem a l’usuari la seva lectura cada vegada que accedeixi al portal web. Així mateix, es reserva el dret d’efectuar les modificacions que consideri oportunes en el seu portal podent, canviar, suprimir o afegir qualsevol solució, servei, informació o contingut que es presti a través de la mateixa així com la forma en que aquests apareixen prestats o localitzats en el portal web.

8 - Dret d’exclusió

Re7systems es reserva el dret de denegar o retirar l’accés al seu portal web o serveis oferts en el mateix sense necessitat de previ avís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

9 - Legislació i jurisdicció aplicable

La relació Som de Mar i l’usuari es regirà en tot cas i en cada un els seus extrems per la legislació espanyola vigent, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Blanes (Espanya).